ติดต่อคุณจัตุพล ขุนพิลึก เบอร์ติดต่อ 081-466-9597,088-9492519 ไอดีไลน์ B3900628

บริการตรวจสอบความปลอดภัย

ของเครื่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม

โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญพร้อมออกเอกสารรับรองความปลอดภัย


คุณจัตุพล ขุนพิลึก

สามัญวิศวกรครื่องกล

วิศวกรตรวจและทดสอบความปลอดภัยหม้อไอน้ำ

เลขทะเบียน 6-59-1120

ผู้ตรวจสอบและรับรองระบบการจัดการพลังงาน

เลขทะเบียน  บ.0088/60

โทร
 :081-466-9597  ,088-949-2519

ไอดีไลน์ : B3900628


Email :mechinspectors@gmail.com

 

 

 หม้อไอน้ำ ( Boiler )


ตรวจสอบหม้อไอน้ำ  ๐ บริการตรวจสอบหม้อไอน้ำ ( Boiler ) เพื่อรับรองความปลอดภัย ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ออกเอกสารรับรอง

๐ บริการอบรม
(Training )

๐ บริการซ่อมบำรุง
(Maintenance )

๐ บริการตรวจสอบลิ้นนิรภัย ( Safety Valve )

 เครน ( Crane )


ตรวจสอบเครน  ๐ บริการตรวจสอบเครนและปั้นจั่น เพื่อรับรองความปลอดภัย ตามแบบ ปจ.1 และ ปจ.2

๐ บริการตรวจสอบอุปกรณ์ยก และ ออกเอกสารรับรอง          
( Certificated )

 

 

 


 

 ระบบทำความเย็น ( Regrigeration System )


ระบบทำความเย็น  ๐ บริการตรวจสอบระบบทำความเย็น ( Compressors) เพื่อรับรองความปลอดภัย ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ ออกเอกสารรับรอง

๐ บริการตรวจสอบคอมเพรสเซอร์
( Compressors )

๐ บริการตรวจสอบถังแลกเปลี่ยนความร้อนแบบเปลือกและท่อ
( Shell & Tube Heat Exchangers )

๐ บริการตรวจสอบเครื่องระเหยสารทำความเย็น ( Evaporators )

๐ บริการตรวจสอบเครื่องควบแน่น (  Condensers )

๐ บริการตรวจสอบลิ้นนิรภัย ( Safety Valve )

ระบบการจัดการพลังงาน (Energy Management System; EnMS)


ระบบทำความเย็น  ๐ บริการตรวจสอบระบบการจัดการพลังงาน

๐ บริการจัดฝึกอบรมระบบการจัดการพลังงาน

 

ข่าวสาร

บทความ