ติดต่อคุณจัตุพล ขุนพิลึก เบอร์ติดต่อ 081-466-9597,088-9492519 ไอดีไลน์ B3900628

ติดต่อเรา

สามัญวิศวกรเครื่องกล

ที่ตั้ง :  365/28 ม. 4 ต.หนองบัวศาลา อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา  30000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ :-
มือถือ :0814669597,0889492519  ไอดีไลน์  : B3900628
เว็บไซต์ :
http://www.interboilerservices.myreadyweb.com/
ติดต่อ :นายจัตุพล  ขุนพิลึก  สามัญวิศวกรเครื่องกล  สก.3531

ประวัติการศึกษา

1.ระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านชุมม่วง                                                    อำเภอลาดยาว   จังหวัดนครสวรรค์
2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร                            อำเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค์
3.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนนครสวรรค์                                       อำเภอเมือง        จังหวัดนครสวรรค์
4.ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (วศบ.เครื่องกล)               อำเภอเมือง        จังหวัดนครราชสีมา
5.ระดับปริญญาโทมหาวิทยาลัยรามคำแหง(บริหารธุรกิจ)                             อำเภอเมือง        จังหวัดนครราชสีมา

ประสบการณ์ทำงาน

1. บริษัทสีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำกัด                          ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล           
2. บริษัท พี.วี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด                   ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม   
3. บริษัท จ. เจริญมาร์เก็ตติ้ง จำกัด                             ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน
4. ห.จ.ก. โรงงานทออวนเดชาพานิช                          ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
5. บริษัทโชคชัยสตาร์ช จำกัด                                     ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

6. บริษัท อานันต์ ธนโชติ สติม จำกัด                       ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ
7. บริษัท โชคยืนยง อุตสาหกรรมจำกัด                    ตำแหน่งผู้จัดการโรงงาน

8. บริษัท อินเตอร์ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด            ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
9. บริษัท บี.บี.เอ็ม อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด                            
ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
10. บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด                          ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมโรงรีด